نمایش دادن همه 2 نتیجه

محصولات دیمی یا محصولات زراعی دیم در ایران به عنوان یک بخش مهم از تولیدات کشاورزی مطرح هستند. در مناطقی که با محدودیت منابع آبی مواجه هستند، مانند مناطق خشک و نیمه خشک، کشاورزی دیمی به عنوان یک راهکار مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این نوع کشاورزی، برای آبیاری محصولات از باران و رطوبت طبیعی استفاده می‌شود و از آبهای زیرزمینی یا سیستم‌های آبیاری مصنوعی استفاده نمی‌شود. محصولات دیمی در ایران شامل انواع محصولات زراعی مانند گندم، جو، ذرت دانه‌ای، سیر، پیاز، نخود، عدس و... است. این محصولات به دلیل سازگاری با شرایط خشک و استفاده بهینه از رطوبت طبیعی مناطق، در مناطق دیمی قابلیت تولید و بهره‌برداری را دارند. تولید محصولات دیمی در ایران مزایای متعددی دارد. اولاً، این نوع کشاورزی باعث استفاده بهینه از منابع آبی محدود شده و حفظ آب‌های زیرزمینی می‌شود. ثانیاً، کشاورزان در مناطق دیمی مستقل تر از منابع آبی مصنوعی هستند و برای تولید خود به منابع محدودی وابستگی کمتری دارند. سوماً، تولید محصولات دیمی می‌تواند به اشتغالزایی و توسعه روستایی در مناطق خشک و کم آب کمک کند. با این حال، تولید محصولات دیمی نیز با چالش‌ها و محدودیت‌های خاص خود همراه است. تغییرات آب و هوایی و بروز خشکسالی‌ها می‌تواند به تأثیرات منفی در تولید و عملکرد محصولات دیمی منجر شود. همچنین، کیفیت و مقدار باران و رطوبت طبیعی در هر سال ممکن است متغیر باشد و این امر بر تولید و عملکرد محصولات دیمی تأثیر بگذارد. با توجه به اهمیت محدودیت منابع آبی و تغییرات آب و هوایی در ایران، توسعه کشاورزی دیمی و افزایش تولید محصولات دیمی می‌تواند به تنظیم مصرف آب در کشور و کاهش وابستگی به آبهای زیرزمینی کمک کند. علاوه بر این، ارتقای تکنیک‌های زراعی، بهبود کیفیت خاک و استفاده از روش‌های مدیریت منابع آبی می‌تواند به بهره‌وری بیشتر و افزایش تولید در کشاورزی دیمی کمک کند.