بازرگانی برادران اویسی

استان البرز کرج فاز 4 مهرشهر بلوار خان زاده شرکت صنایع و غذایی مهرشهر بازرگانی برادران اویسی

شماره تماس دفتر مرکزی

brothersoveysi@gmail.com
Oveysibrotherscompany@gmail.com

آدرس ما بر روی نقشه